قابل توجه دستیاران و اساتید محترم :

(Affiliation)

افیلیشن مقالات حاصل از طرحهایی که در بیمارستان طرفه (واحد توسعه  پژوهش های بالینی مرکز پزشکی طرفه) مورد تائید قرار گرفته است .

 

Clinical Research Development Unit of Torfe Medical Center ,Shahid Beheshti University of Medical Science , Tehran , Iran

 

واحد توسعه پژوهش های بالینی مرکزپزشکی طرفه،

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ، تهران ، ایران

 

 

کتابخانه بیمارستان طرفه

قابل توجه دستیاران و اساتید محترم :

جهت ارتباط با واحد کتابخانه مرکز پزشکی طرفه :

مسئول واحد کتابخانه : خانم فهیمه غلامحسین

شماره تماس :  71353326- 09195081106

آدرس پست الکترونیک :  Torfehlibrary@gmail.com

جهت ارتباط با واحد پژوهش مرکز پزشکی طرفه :

مسئول واحد پژوهش : خانم سمیه نوروزعلی

شماره تماس :  09127109921

آدرس پست الکترونیک : TOMC.Research@sbmu.ac.ir

فایل‌ها