اهداف کتابخانه

-ارتقاء سطح علمی مراجعین

-استفاده از منابع جدید پزشکی

-آموزش نحوه جستجوی صحیح در پایگاههای اطلاعاتی با برگزاری کلاسهای آموزشی جهت سطوح مختلف

-راهنمایی مستمر در جهت آشنایی با دستاوردهای جدید اطلاعاتی

-آموزش نحوه جستجوی مقالات و پایان نامه ها بصورت الکترونیک

-استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال و کتب الکترونیک

-تلاش در جهت مکانیزه کردن کتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع کتابدای جهت ورود اطلاعات و بازیابی آنها

-خود آموزی و آموزش مداوم کارکنان کتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش مدرن کتابداری و اطلاع رسانی ، تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع در حد اعلای خود .

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب