نشانی:  میدان بهارستان ,خ ابن سینا, روبروی سازمان تبلیغات اسلامی 

شماره های تماس با بیمارستان: 77626550 الی 9

شماره تلفن مستقیم کتابخانه: 71353326

 آدرس ایمیل مرکز: TorfeHospital@sbmu.ac.ir

آدرس ایمیل کتابخانه:  torfehlibrary@sbmu.ac.ir

 

نشانی:  میدان بهارستان ,خ ابن سینا, روبروی سازمان تبلیغات اسلامی 

ساعت کاری 8 الی 14

 

شماره های تماس با بیمارستان: 77626550 الی 9

شماره تلفن مستقیم کتابخانه: 71353243

نمابر : 77534171

آدرس ایمیل مرکز: TorfeHospital@sbmu.ac.ir

آدرس ایمیل کتابخانه:  torfehlibrary@sbmu.ac.ir

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب