ریاست واحد توسعه و تحقیقات بالینی

دکتر همایون نیک خواه  

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص چشم پزشکی

فوق تخصص شبکیه و لیزر

           موقعیت های اجرایی:

معاون آموزشی بخش چشم بیمارستان طرفه   

ریاست بخش چشم بیمارستان طرفه

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب