راهنمای بیماران در زمان بستری

           پزشکان این مرکز پس از مراجعه بیمار به درمانگاه و اورژانس یا مطب  پس از معاینه، دستور بستری بیمار را بصورت مکتوب ثبت می نماید و پس از توضیحات کامل مبنی بر عوارض عمل، رضایت اگاهانه توسط بیمار وپزشک امضاء می گردد. پس از رضایت بیمار جهت بستری:

1-بیماران چشمی به اطاق هماهنگی عمل بیماران چشم مراجعه و جهت انجام مشاوره بیهوشی وقلب هدایت می شوند پس از انجام مشاوره های درخواست شده توسط پزشک معالج،بیمار به پذیرش بستری بیمارستان مراجعه نموده و پس از پذیرش و پرداخت  علی الحساب به بخش های بستری هدایت می شوند.

2-بیماران بخش های ویژه(CCU) پس از مراجعه به اورژانس وتشکیل پرونده تحت نظر با دستور بستری متخصص قلب به پذیرش مراجعه و پس از پذیرش به بخش های ویژه منتقل می شوند.

3-بیماران کاندید عمل ها ی غیرچشم پس از ویزیت در درمانگاه،اورژانس و مطب ودریافت رضایت اگاهانه، جهت انجام مشاوره های درخواستی پزشک معالج راهنمایی می شوند وپس از انجام مشاوره و جهت بستری به پذیرش بیمارستان مراجعه و پس از پرداخت علی الحساب به بخش های بستری هدایت می شوند.

4-مدارک الزامی جهت پذیرش: شناسنامه یا کارت ملی (به منظور ثبت کد ملی) ،دستور بستری پزشک، دفترچه بیمه

5-مراجعه کننده محترم چنانچه فاقد هر گونه دفترچه بیمه درمانی هستید،جهت استفاده از خدمات درمانی این مرکز با بیمه می توانید با شناسنامه و کارت ملی به نزدیک ترین اداره ی بیمه خدمات درمانی جهت اخذ دفترچه بیمه ی ایرانیان مراجعه کنید.گفتنی است در صورتی که تاریخ صدور دفترچه بعد از تاریخ بستری بیمار باشد می بایست با اخذ گواهی بستری پزشک با قید تاریخ بستری بیمار و معرفی نامه ی مددکاری مرکز به اداره ی کل بیمه ی خدمات درمانی (واقع در خ. فاطمی روبه روی سازمان آب ) مراجعه و فرم آبی صادر شده را به منشی بخش تحویل نمایید.

6-لطفا در هنگام بستری شدن از تاریخ اعتبار دفترچه بیمه ی خود مطمئن شوید و در صورت عدم اعتبار در کوتاه ترین زمان نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایید تا در هنگام ترخیص دچار مشکل نشوید(دفترچه های تامین اجتماعی فاقد کد ملی نیز اعتبار ندارند).

7-مدد جویانی که دارای دفترچه ی بیمه روستایی هستند، می توانند جهت تعویض یا تمدید با اخذ گواهی بستری از پزشک معالج به اداره یکل بیمه یخدمات درمانی واقع در خیابان فاطمی مراجعه نمایند.

8-مدد جویانی که دارای دفترچه ی بیمه ی تامین اجتماعی شهرستان یا شعب مختلف تهران هستند،می توانند جهت تعویض یا تمدید دفترچه های خود با اخذ گواهی از پزشک معالج به شعبه ی 25تامین اجتماعی واقع در میدان شهرداری مراجعه کنند.

9-مددجویانی که دارای بیمه ی تکمیلی طرف قرارداد با بیمارستان هستند،با اخذ گواهی بستری که در آن،تاریخ بستری و نوع درمان از طرف پزشک معالج قید شده باشد +دفترچه بیمار+کارت بیمه ی تکمیلی به شعب بیمه مراجعه و معرفی نامه ی تقبل هزینه درمانی را تا پیش از ترخیص بیمار به واحد ترخیص بیمارستان ارائه نمایند.

10-در صورت عدم ارائه معرفی نامه یا عدم قرارداد با بیمه ی تکمیلی ملزم به پرداخت هزینه های بیمارستان به صورت آزاد خواهید بود.در این مورد،جهت دریافت هزینه های درمان خود از بیمه (پایه /تکمیلی) 15 روز بعد از ترخیص با ارائه ی کارت شناسایی معتبر و ریز صورتحساب همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 10:00 تا 12:00 به اداره ی مدارک پزشکی این بیمارستان مراجعه نمایید.(گفتنی است اخذ مدارک بیمار فقط به خود بیمار یا اقوام درجه یک با ارائه ی کارت شناسایی معتبر بیمار و گیرنده ی مدارک و تنها یک بار امکان پذیر است)

11-مددجویانی که دارای کارت درمان کمیته ی امداد(کارت سبز رنگ ممهور به مهر قرمز دارای اعتبار)هستند،در هنگام بستری و وضعیت اورژانس با هماهنگی مددکاری مستقر در بیمارستان و نیز اخذ معرفی نامه از کمیته امداد می توانند هزینه های درمان خود را تا سقف تایین شده در معرفی نامه پرداخت نمایند.در صورت عدم ارائه ی معرفی نامه،پرداخت تمامی هزینه های درمانی در تعهد بیمار است .در مورد بیماران زیر دو سال ،دفترچه پدر یا مادر الزامی است.

12-سربازان نظام وظیفه در صورت بستری شدن باید از محل خدمت خود معرفی نامه ارائه نمایند.

13-مددجویانی که نیازمند حضور همراه هستند،لازم است بدانند هزینه ای که به عنوان همراه می پردازند ،شامل وعده های غذایی صبحانه،ناهار،شام و دیگر امکانات بیمارستان است که همراهان می توانند در هنگام حضورشان از آن ها استفاده کنند.

14-بدیهی است مبلغی که در ابتدای پذیرش از شما عزیزان اخذ می شود،به عنوان ودیعه بوده ،مبلغ نهایی بستگی به خدماتی دارد که در این مرکز به شما ارئه می گردد و این حق شما است که به سبب جلوگیری از بروز مشکلات هزینه ای در هنگام ترخیص در هر زمان که مایل بودید از هزینه های درمانی خود مطلع گردید.

15-کیف بهداشتی که در ابتدای پذیرش به شما تقدیم می گردد،حاوی لباس و لوازم شخصی و جهت رفاه شما در طی اقامت در بیمارستان تهیه شده است.

16-هنگام پذیرش، دستبند هویتی به شما ارائه می شود که حتما از پرستاران بخش درخواست نمایید آن را به دست شما ببندند وتا روز ترخیص به همراه داشته باشید.

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب