شرح وظایف مسئول کتابخانه :

·        ثبت کلیه منابع کتابخانه ای

·        آماده سازی کلیه منابع کتابخانه ای اعم از کتاب، مجله و ...

·        سفارش کتاب

·         پیگیری های مربوط به سفارش کتاب از ابتدای درخواست مراجعان تا مرحله ورودی کتابخانه

·         سفارش مجلات

·         تهیه گزارشهای لازم از کلیه کارهای کتابخانه بسته به درخواست مقامات مافوق

·         چیدمان کتابها براساس رده بندی پزشکی صورت می پذیرد .

·         عضویت دانشجویان، اساتید و کارکنان در کتابخانه

·         راهنمایی وآموزش مراجعان برای استفاده از تمامی خدمات کتابخانه ای

·         گردش کتاب شامل امانت، تمدید، رزرو و بازگشت کتاب به کتاخانه

·         بررسی کتابها از نظر ظاهری و جداسازی کتاب های نیاز به صحافی

·         وجین مجموعه در بازه های زمانی مشخص و حذف کتاب های مشمول قانون وجین

·         نظارت برسالن مطالعه برای ایجاد محیطی آرام برای مطالعه دانشجویان

·         حفظ ونگهداری کلیه اموال مصرفی و غیرمصرفی تحویل گرفته شده

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب