نام و نام خانوادگی مسئول واحد: مجید رضا کاظمی پور

  نحوه دریافت شکایات  مراجعین

الف ) تلفن گویا شبانه روزی 77621792

ب ) برقراری ارتباط مستقیم 77535739

ج) مراجعه حضوری به واحد داخل محوطه حیاط واحد مدیرت اطلاعات سلامت

فایل‌ها